CommTalks

De vlucht naar voren van de communicatieafdeling

CommTalks_Jorien Douma & Jade Wissink

Het communicatievak heeft een massive transformative purpose nodig: een hoger doel om iets radicaal te veranderen. Daar hoort een hybride communicatieteam bij met daarin strategische netwerkers die vooroplopen.

Jorien Douma en ik zien voor de communicatieafdeling van morgen een plek in de organisatie als experts in de voorhoede in plaats van meekijkers achter de coulissen. Tijd dus voor een vlucht naar voren. Dat begint met het formuleren van een hoger doel als de lijm tussen je organisatie en je communicatieaanpak. Maar een plek in de voorhoede moet je wel verdienen. Daarom in ‘CommTalks‘, het nieuwe boek van Betteke van Ruler, drie tips om je communicatieafdeling te positioneren en jezelf continu te verbeteren.

Het boek is te koop via:

http://www.adfoshop.nl/betteke-van-ruler-commtalks.html

“We zijn generalisten en de scheiding tussen inhoud en boodschap is voorbij”

Jorien Douma, Communicatiemanager Rijkswaterstaat