Communicatie Waterloper

Bij Ruimte voor de Rivier staat de omgeving centraal. Gevisualiseerd ziet dat er zo uit: de Communicatie Waterloper. We draaien de ‘gangbare’ waterloper om zodat de burger voorop staat. Om met de woorden van ‘kantelaar’ en professor bestuurskunde Jan Rotmans te spreken:

“overheid wordt onderheid, en onderdanen worden bovendanen”

De functie van communicatie in deze waterloper (in het groen) is om de verbinding te maken tussen alle lagen uit de loper. De ene dag coachen we de directeur met zijn speeches, of leveren we input aan onze minister bij een oplevering van een van onze projecten. Een volgende dag zitten we op de fiets met onze educatieambassadeurs of begeleiden we een perstour. Communicatie gaat door alle lagen van de organisatie en verbindt de onderdelen aan elkaar.