Gevisualiseerd: Strategisch Communicatieframe

Betteke van Ruler en Frank Korver schreven in 2014 ‘Het Strategisch Communicatieframe’. Hierin geven de auteurs een praktische methode voor strategieontwikkeling bij communicatievraagstukken. De methode dwingt je na te denken over je communicatiestrategie in 8 blokken: Visie, ambitie, de interne en externe situatie, accountability, je stakeholders, benodigde resources en tot slot de aanpak. En dit alles op twee A4!

Voor Ruimte voor de Rivier heb ik samen met mijn team deze aanpak gevisualiseerd. Zo kun je in één oogopslag onze communicatiestrategie op hoofdlijnen zien. Handig in het gebruik bij presentaties of om je managementteam mee te nemen in je communicatiestrategie.

Strategisch Communicatieframe